Prawo pracy

Adwokat Lucyna Słotwińska udziela porad i reprezentuje klientów we wszystkich ważnych dziedzinach prawa pracy. Posiada ona wieloletnie praktyczne doświadczenie szczególnie w indywidualnym prawie pracy. Jej doradztwo obejmuje m.in. prowadzenie procesów celem obrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy w procesie zakazu wypowiedzenia pracy zwolnieniami, prowadzenie rokowań o zakończeniu stosunku pracy i uzgadnianie wysokości odprawy jak również realizacji umów, ustanowienia i zakończenia stosunku pracy. Z dużym zaangażowaniem wstawia się za klientów i uzyskuje dla nich poprzez taktycznie roztropne działanie i ekonomicznie oszczędne postępowanie jak największy możliwy sukces.

Ogólne prawo karne

Jedną z głównych dziedzin działania adwokat Lucyny Słotwińskiej jest poradnictwo prawne i reprezentowanie jej klientów we wszystkich sprawach dotyczących ogólnego prawa karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako obrońca w sprawach karnych i kompetentnie reprezentuje jej klientów w postępowaniu przygotowawczym organów śledczych, jak również w postępowaniu głównym, względnie postępowaniu odwoławczym. Jest szczególnie biegła w przypadkach związanych ze sprawami z elementami zagranicznymi. Poradnictwo i obrona odbywa się zawsze w stosunku pełnego zaufaniu do klienta i kieruje się najkorzystniejszą w danym przypadku strategią. Adwokat Lucyna Słotwińska reprezentuje klientów jako obrońca karny przed sądami w całych Niemczech.

Prawo rodzinne

Adwokat Lucyna Słotwińska profesjonalinie wspomaga klientów w osobistych poradach we wszystkich zakresach prawa rodzinnego. Jest przy tym szczególnie wyspecjalizowana w problemach o zasięgu międzynarodowym między Niemcami i Polską. Prawo rodzinne obejmuje na przykład rozwody małżeństw i roszczenia rentowe małżonków, spory o wspólny majątek, roszczenia alimentacyjne małżonka lub dzieci, prawo do opieki nad dziećmi, prawo do kontaktów z dziećmi oraz uznawania ojcostwa. W tych przypadkach obok prawniczej wiedzy potrzebna jest wrażliwa ludzka pomoc. Adwokat Lucyna Słotwińska reprezentuje interesy swoich klientów w postępowaniach pozasądowych i sądowych, w stosunku do innych prawników, urzędów jak i sądów. Przy tym pracuje ona rzeczowo, kompetentnie i uparcie dąży do tego, aby uzyskać jak najlepszy wynik dla klienta. Stara się przede wszystkim osiągnąć zadawalające rozwiązanie dla wszystkich stron, aby osiągnąć jak najmniejsze obciążenie swoich klientów i innych osób uczestniczących w sporach rodzinno-prawnych.

Ogólne prawo cywilne

Ogólne prawo cywilne obejmuje przede wszystkim prawo umowy kupna i umowy o dzieło, jak również inne rodzaje umów - jak prawo umów służebnych, umowy o pożyczkach i umowy maklerskie. Często stoi na pierwszym planie zgłoszenie roszczeń i egzekwowanie ich lub obrona przed roszczeniami z umów i w połączeniu z daną umową o świadczeniach. Adwokat Lucyna Słotwińska pomaga przy tym jej klientom kompetentnie i kompleksowo. Doradza również i pomaga przy układaniu warunków umów względnie ocenia pojedyńcze zapisy umów i ogólnych warunków handlowych.

Prawo socjalne

Pod pojęciem prawo socjalne skupione są szczególnie działy ustawowego ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od wypadków jak i ubezpieczenia na opiekę. Adwokat Lucyna Słotwińska doradza i pomaga jej klientom szczególnie przy uznaniu i egzekwowaniu roszczeń w stosunku do urzędów pomocy socjalnej. Rutynowo i kompetentnie reprezentuje klientów przed urzędami i innymi instytucjami, w postępowaniu odwoławczym, jak również w późniejszym przewodzie sądowym.